Disclaimer

Voor de goede orde

Deze gehele website is eigendom van Jay Dee International te Oisterwijk. Niets van deze internetpagina(‘s) mag worden overgenomen voor verdere publicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. Jay Dee International streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Jay Dee International verleent ten aanzien van die informatie echter geen garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Jay Dee International zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website. Copyright © 2017; Jay Dee International

top